Novinky v radioterapii v roce 2020

02/2021

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Tereza Kohlová

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Snahou článku je podat přehled studií publikovaných v roce 2020, které mění a změnily klinickou praxi v radiační onkologii. Výčet studií nemá ambice být kompletní, určitě nebudou obsaženy všechny zajímavé, ale většina těch nejpodstatnějších randomizovaných studií fáze III. Radioterapii, podobně jako jiné obory v roce 2020, ovlivňovala pandemie covidu-19, a proto se do praxe rychleji zaváděly např. kratší hypofrakcionační režimy. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, jak je časový faktor pro výsledky léčby našich pacientů důležitý. Na prvním místě v každé situaci jsou především onkologické výsledky a postupy vycházející zejména z dat velkých randomizovaných studií.

 

Klíčová slova

radioterapie, covid-19, hypofrakcionace, randomizované studie

 

SUMMARY

The aim of the article is to provide an overview of studies published in 2020 that change and have changed clinical practice in radiation oncology. The list of studies does not have the ambition to be complete, it will certainly not include all the interesting, but most of the most important randomized phase III studies. Radiotherapy, like other fields in 2020, was affected by the Covid-19 pandemic, and therefore shorter hypofractionation regimens were introduced more quickly into practice. On the other hand, it is important to realize how important the time factor is for the results of our patienťs treatment. In the first place in every situation are mainly oncological results and procedures based mainly on the data of large randomized studies.

 

Key words

radiotherapy, COVID-19, hypofractionation, randomized trials

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM