Novinky v operační léčbě renálního karcinomu

04/2020

MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU1; MUDr. Michal Pešl, FEBU2; Annick Mombet, MD1; Rafael Sanchez-Salas, MD1; Xavier Cathelineau, MD1

1 Department of Urology, L'Institut Mutualiste Montsouris. Université Paris Descartes, Paříž, Francie

2 Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Česká republika (ČR) zaujímá ve výskytu nádorů ledvin první místo na světě. Mortalita na uvedené onemocnění v ČR v posledních letech mírně klesá. U nemetastazujících nádorů ledvin je řešení možné chirurgickou ablací (resekce či nefrektomie), tepelně ablačními metodami, sledováním či paliativní embolizací. Resekce ledviny je preferovaným řešením pro nádory kategorie cT1. Pro tumory kategorie cT2 je preferována minimálně invazivní nefrektomie. Indikace tepelně ablačních metod je možná na základě individuálního posouzení spíše u osob nevhodných k chirurgickému odstranění. U lokálně pokročilého (nemetastazujícího) tumoru ledviny je radikální nefrektomie metodou volby. Biopsie nádorového ložiska je indikována především u méně typických případů, kde znalost histologie může ovlivnit způsob řešení. Sledování ložiska u pacientů nevhodných k aktivnímu řešení poskytuje příznivé nádorově specifické přežití v krátkodobém a střednědobém horizontu.

 

Klíčová slova

tumor, ledvina, resekce ledviny, radikální nefrektomie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM