Novinky v léčbě metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2021

MUDr. Lucie Reifová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Metastazující karcinom prsu je dosud nevyléčitelné onemocnění. Před zavedením trastuzumabu do léčby byla prognóza pacientek s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem velmi špatná a teprve léčba cílená na receptor dramaticky zlepšila osud pacientek ve smyslu prodloužení života a zmírnění obtíží. Od zavedení trastuzumabu do léčby koncem minulého století se objevila řada účinných přípravků - pertuzumab, trastuzumab emtansin (T-DM1) a lapatinib. Přesto téměř u všech pacientek dojde v průběhu léčby k progresi a je potřeba najít nové postupy a léčiva. Tento typ karcinomu velmi často metastazuje do centrální nervové soustavy a nová léčiva se zdají být účinná i pro tuto situaci.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, triple pozitivní karcinom prsu, trastuzumab deruxtecan, tucatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM