Novinky v léčbě metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

01/2021

MUDr. Lucie Reifová

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Metastazující karcinom prsu je dosud nevyléčitelné onemocnění. Před zavedením trastuzumabu do léčby byla prognóza pacientek s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem velmi špatná a teprve léčba cílená na receptor dramaticky zlepšila osud pacientek ve smyslu prodloužení života a zmírnění obtíží. Od zavedení trastuzumabu do léčby koncem minulého století se objevila řada účinných přípravků - pertuzumab, trastuzumab emtansin (T-DM1) a lapatinib. Přesto téměř u všech pacientek dojde v průběhu léčby k progresi a je potřeba najít nové postupy a léčiva. Tento typ karcinomu velmi často metastazuje do centrální nervové soustavy a nová léčiva se zdají být účinná i pro tuto situaci.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní karcinom prsu, triple pozitivní karcinom prsu, trastuzumab deruxtecan, tucatinib

 

SUMMARY

Metastatic breast cancer is still an uncurable disease. The prognosis of patients with HER2-positive metastatic breast cancer before the implementation of trastuzumab was poor. This targeted treatment to receptors dramatically improved the fate of patients regarding overall survival and a decrease in difficulties. A number of effective drugs has been invented since trastuzumab was implemented as the standard treatment in the last century - pertuzumab, trastuzumab emtansin (T-DM1) and lapatinib. Despite this almost all patients will suffer progression of disease and it is necessary to develop new drugs and methods. This type of cancer metastasizes to the brain very often and new drugs seem to be effective in that situation.

 

Key words

HER2-positive breast cancer, triple positive breast cancer, trastuzumab deruxtecan, tucatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM