Nové přístupy v léčbě melanomu II. a III. stadia v kontextu výsledků současného výzkumu

02/2020

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Úspěšná cesta pokračuje. Léčba melanomu se po úspěších u pokročilého a metastazujícího melanomu přenesla do adjuvantní léčby. Zásadním úkolem je stanovit stadia časného melanomu vhodná pro adjuvantní léčbu. Podle nové klasifikace se ukazuje, že prognóza stadií IIB a IIC je horší než u stadia IIIA. Této skupině pacientů je zatím adjuvantní léčba odpírána a čekáme na výsledky probíhajících studií. Protože riziko relapsu onemocnění je vysoké (40-60 %), je cílem současného výzkumu přesunout adjuvantní léčbu do stadia II. Studie Keynote 716 (MK 3475-716 - NCT03553836) si dala za cíl zjistit, zda adjuvantní léčba s pembrolizumabem u rizikových stadií IIB a IIC povede k oddálení relapsu onemocnění. Na stadium III se zaměřily hlavní studie cílené léčby COMBI AD a imunoterapie EORTC 18071, CheckMate-238, Keynote 054. Otázkou není, zda léčit, ale jakou léčbou začít, zvláště u melanomu s mutací BRAF V600. Adjuvantní léčba u tohoto stadia prokázala jednoznačný benefit a o jejím použití není pochyb. Bohužel, nemáme jasno o následné léčbě při relapsu v průběhu nebo po ukončení adjuvantní léčby.

 

Klíčová slova

adjuvantní léčba, uzlinový staging, cílená léčba, imunoterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM