Nové molekuly v onkologii

01/2021

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

 

SOUHRN

V systémové léčbě zhoubných onemocnění došlo v posledních letech k zásadním změnám. Kromě léta používané hormonální léčby či chemoterapie máme k dispozici i nové léčebné postupy, jako je imunoterapie či cílená léčba. Každým rokem přibývá mnoho nových přípravků k léčbě zhoubných onemocnění, postupně se aktualizují a mění léčebné postupy. Cílem předkládaného textu je přehled nových molekul v léčbě solidních nádorů. Vzhledem k rozsahu problematiky se text zabývá nejvíce používanými skupinami léků v léčbě solidních zhoubných nádorů, jako jsou tyrosinkinázové inhibitory a monoklonální protilátky.

 

Klíčová slova

systémová léčba, cílená léčba, tyrosinkinázové inhibitory, monoklonální protilátky, imunoterapie, nové léky

 

SUMMARY

The systemic treatment of malignant tumors has undergone significant changes in recent years. In addition to the hormonal treatment and chemotherapy, we have new therapeutic approaches as immunotherapy or targeted treatment. Many new drugs are added in the treatment of malignant tumor every year. The treatment guidelines have been updated and changed. The aim of this review is to provide summary of new drugs in treatment of solid tumors. This article presents an overview of the two groups of agents as tyrosine kinase inhibitors and monoclonal antibodies, due to extensive issues.

 

Key words

systemic treatment, targeted treatment, tyrosine kinase inhibitors, monoclonal antibodies, immunotherapy, novel drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM