Nežádoucí účinky spojené s imunoterapií

02/2017

MUDr. Aneta Kyllarová, MUDr. Ondřej Kubeček, MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Imunoterapie se od roku 2011 postupně stala součástí standardní léčby vybraných nádorových onemocnění. Rozšiřuje se nejen spektrum diagnóz léčených touto modalitou, ale současně narůstá i absolutní počet pacientů, kteří tuto léčbu podstupují. S nástupem imunoterapie jsme však vystaveni i novému spektru nežádoucích účinků, které mají odlišný charakter i průběh ve srovnání s konvenční terapií. Cílem tohoto článku je podat stručný a ucelený pohled o současných poznatcích týkajících se nežádoucích účinků imunoterapie a jejich managementu. Tento souhrn by měl poskytnout základní informace lékařům, kteří s těmito léky běžně nepřicházejí do kontaktu, aby byli s možnými nežádoucími účinky obeznámeni, mohli je předvídat a řešit nebo postiženého pacienta zavčas odeslat do příslušného klinického centra.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

toxicita, imunoterapie, CTLA-4, PD-1

 

SUMMARY

Immunotherapy has gradually become a part of standard treatment of selected solid tumours since 2011. The spectrum of malignancies suitable for this treatment modality has been increasing since then. Consequently, the amount of patients treated with immunotherapy has been rising. Despite undeniable efficacy of this modality, we are facing a new spectrum of adverse effect distinct from conventional therapies (radiotherapy, chemotherapy). The aim of this article is to provide a brief review on the most common adverse effects of immunotherapy and their management. We aim to provide physicians, who do not routinely deal with these drugs, with some basic information, so that they are able to manage some minor toxicities or refer the patients to appropriate cancer centre.

 

KEY WORDS

toxicity, immunotherapy, CTLA-4, PD-1

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM