Neratinib v kontextu anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

02/2020

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Časný karcinom prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2 [EGFR2]) má díky možnostem cílené adjuvantní a neoadjuvantní anti-HER2 léčby stále lepší naději na uzdravení. Nicméně stále zůstává 25 % nemocných, u kterých se i přes zajišťovací léčbu nemoc vrátí, a to většinou v podobě vzdálených metastáz. Pro rizikové pacientky je tedy rozumné anti-HER2 léčbu časného HER2 pozitivního karcinomu posílit. Jednou z možností je prodloužená adjuvantní terapie pomocí neratinibu.

 

Klíčová slova

neratinib, loperamid, časný HER2 pozitivní karcinom prsu, adjuvantní anti-HER2 terapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM