Nemalobuněčný karcinom plic s přestavbou genů ALK a ROS1

05/2018

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Autor v přehledném sdělení prezentuje současný stav diagnostiky a terapie pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genů ALK a ROS1. Diagnostika těchto nádorů se provádí ve specializovaných centrech s využitím histologie, imunohistochemie a fluorescenční in situ hybridizace. Nemocní s oběma typy nádorů - přestavba genu ALK i přestavba genu ROS1 - významně profitují z cílené terapie ALK a ROS1 inhibitorů. U pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ALK mezinárodní doporučení doporučují podávat alectinib, crizotinib nebo ceritinib, při selhání těchto přípravků přichází v úvahu brigatinib. U pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ROS1 je podle mezinárodních doporučení vhodný crizotinib, eventuálně ceritinib. V České republice nemá v současné době schválenou úhradu v první linii žádný z výše uvedených přípravků.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, imunohistochemie, translokace genů ALK, translokace genu ROS1, biologicky cílená léčba, crizotinib, ceritinib, alectinib, brigatinib

 

SUMMARY

In a review author present the state - of the art of diagnostics and therapy of advanced non-small cell lung cancer with ALK and ROS1 genes rearrangements. Diagnostic processes are realized in specialized pathologic departments with the help of histology, imunohistochemistry and fluorescent in situ hybridization. Patients suffering by either with ALK positive NSCLC, or ROS1 positive non-small cell lung cancer reach significant benefits from targeted therapy with ALK and ROS1 tyrosinkinase inhibitors. In ALK positive advanced non-small cell lung cancer international guidelines recommend to treat with crizotinib, ceritinib or alectinib, while in cases of failure of this therapy, brigatinib should be the second line biologic treatment. In ROS1 positive advanced NSCLC, crizotinib or ceritinib are recommended accordingly to international guidelines. However, in the Czech Republic, there is no approval of those drugs in first line setting.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, immunohistochemistry, ALK gene rearrangement, ROS1 gene rearrangement, targeted therapy, crizotinib, ceritinib, alectinib, brigatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM