Nádorové mutace BRCA1/2 a „BRCAness" triple negativních karcinomů prsu

04/2017

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk1,2, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc1

1. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2. Ústav patologie, FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Triple negativní karcinom prsu tvoří přibližně 15-20 % všech karcinomů prsu a vyznačuje se ztrátou exprese a-estrogenových, progesteronových a HER2 receptorů, převážně s nízkou diferenciací. Většina z triple negativních karcinomů prsu patří do basal-like podskupiny. Častěji se vyskytuje u mladších žen a bývá spjat s výskytem dědičných nebo sporadických forem karcinomu prsu způsobeným patogenní mutací v genu BRCA1, vzácněji i BRCA2 či jinou genetickou vadou vedoucí k HR-deficitním nádorům.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

triple negativní karcinom prsu, BRCA1/2, mutace, BRCAness, léčba platinou, inhibitory PARP

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM