Nab-paclitaxel v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

04/2018

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Neoadjuvantní chemoterapie je schopna zmenšit neresekovatelné nádory prsu na resekabilní nádory, a tak umožnit konzervativní chirurgický výkon u některých kandidátů na mastektomii. Chemoterapeutické kombinace, včetně taxanů, doporučované v adjuvantní indikaci, jsou také vhodné v neoadjuvantním režimu. V neoadjuvanci byla provedena také řada klinických studií s nab-paclitaxelem. Nab-paclitaxel v neoadjuvanci prokázal protinádorovou aktivitu a přijatelný bezpečnostní profil. V některých studiích byl efektivnější než paclitaxel. Pobíhají další klinické studie s předoperačním nab-paclitaxelem u karcinomu prsu, včetně kombinace s cílenou léčbou i imunoterapií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, nab-paclitaxel, neodjuvance, patologická kompletní remise

 

SUMMARY

Neoadjuvant chemotherapy is able to convert unresectable breast tumors to resectable tumors and to provide more conservative surgery in some mastectomy candidates. Chemotherapy agents, including taxanes, which are recommended in the adjuvant setting, are also considered in the neoadjuvant setting. A number of clinical studies with nab paclitaxel have also been performed in the neoadjuvant setting. Nab-paclitaxel demonstrated antitumor activity and an acceptable safety profile in the neoadjuvant treatment of breast cancer. In some clinical trials, nab-paclitaxel was more effective than paclitaxel. Ongoing and future trials will further evaluate preoperative nab-paclitaxel in breast cancer, including in combination with many novel immunological targeted therapies.

 

KEY WORDS

breast cancer, nab-paclitaxel, neoadjuvant, pathologic complete response

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM