Mucinózní neoplazie apendixu - kazuistika

06/2020

MUDr. Alena Berková, Ph.D.1; MUDr. Petr Vlček, Ph.D.1; MUDr. Ilona Krejčová1; MUDr. Tamara Vystrčilová1; MUDr. Vladimír Červeňák2; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.1; MUDr. Sabina Svobodová3

1 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Pacient ve věku 59 let s ulcerózní kolitidou je vyšetřován s intermitentními bolestmi břicha. Po provedení ultrazvukového vyšetření břicha bylo vysloveno podezření na mukokélu apendixu. Tato diagnóza byla následně potvrzena i na vyšetření magnetickou rezonancí. Mukokéla je chronická, cystická dilatace apendixu způsobená akumulací hlenu při luminální obstrukci. Mukokély jsou velice často asymptomatické. Pro potenciální malignitu a riziko ruptury se vznikem pseudomyxomu peritonea by měly být vždy chirurgicky odstraněny. U pacienta byla indikována a provedena laparoskopická apendektomie. Histologické vyšetření apendixu prokázalo low-grade apendikální mucinózní neoplazii (LAMN), hodnocenou podle WHO 2019 a 8. vydání TNM (tumor, nodes, metastasis) klasifikace jako pTis. Resekční linie byla bez patologických změn. Vzhledem k výsledku histologie byla apendektomie dostačujícím výkonem a pacient je dále sledován v rámci onkologické a gastroenterologické ambulance.

 

Klíčová slova

appendix vermiformis, mukokéla, mucinózní neoplazie, pseudomyxom peritonea

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM