Možnosti sekvenční léčby pacientů s karcinomem prostaty

01/2017

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty prošla za poslední roky významným vývojem. K dispozici jsou léky s vlivem na androgenní receptor enzalutamid a abirateron, zástupce imunoterapie sipuleucel-T, z chemoterapie na bázi taxanů podáváme docetaxel a cabazitaxel, a jako radiofarmakum cílené na kostní tkáň užíváme radium-223. Sekvenční léčba nám umožňuje významné prodloužení přežití nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty, abirateron, enzalutamid, sipuleucel-T, docetaxel, cabazitaxel, radium-223, pre-chemoindikace, post-chemoindikace

 

SUMMARY

During past years, there was a significant progress in the threatment of metastatic castration-resistant prostate cancer. We have various drugs available, including those affecting androgenic receptor - enzalutamide and abiraterone, imunotherapeuthic agents - sipuleucel-T, from taxan-based chemotherapeutics we administer docetaxel and cabazitaxel and as a bone tissue targeting radiopharmaceutical, radium-223 is used. Sequentional threatment allow us to significantly prolong the survival of the patients suffering from metastatic castration-resistant prostate cancer.

 

KEY WORDS

metastatic castration-resistant prostate cancer, abiraterone, enzalutamide, sipuleucel-T, docetaxel, cabazitaxel, radium-223, pre-chemoindication, post-chemoindication

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM