Možnosti biologické léčby karcinomů hlavy a krku

06/2018

MUDr. Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

 

SOUHRN

Nádory hlavy a krku patří celosvětově mezi karcinomy se vzrůstající incidencí. V posledním desetiletí dochází k vzestupu nádorů spojených s infekcí lidským papallomavirem (human papilloma virus, HPV) a k poklesu incidence u nádorů spojených s kouřením a abúzem alkoholu. Přes osvětu přichází stále 60 % pacientů v lokoregionálně pokročilých stadiích a 12 % pacientů má v době diagnózy vzdálené metastázy. Základem léčby je multidiciplinární přístup. Díky novým znalostem o biologii nádorů, které přinesly do léčby nové terapeutické možnosti (protilátky, imunoterapie), došlo i u generalizovaných a relabujících karcinomů ke zlepšení přežití.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

spinocelulární karcinom, karcinom hlavy a krku, konkomitantní chemoradioterapie, cílená biologická léčba, imunoterapie, paliativní terapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM