Mezioborová spolupráce při léčbě světlobuněčného renálního karcinomu

03/2017

MUDr. Darja Šustrová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Incidence zhoubných nádorů ledvin v České republice dosahuje v celosvětovém měřítku absolutní špičky. Křivka mortality však nekopíruje křivku incidence. Renální karcinom tvoří heterogenní skupinu nádorů s odlišnými genetickými a metabolickými znaky. Při stanovení optimálního léčebného postupu je nutná spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Tento tým tvoří urolog, onkolog, radiolog, chirurg, patolog a radiační onkolog. V době terapie tyrozinkinázovými inhibitory není role cytoredukční nefrektomie jednoznačná a indikace k ní je zvažována individuálně. Při oligometastatickém postižení je nezastupitelná role chirurga, protože u vybrané skupiny nemocných může resekce metastáz vést k prodloužení přežití a k oddálení zahájení systémové léčby. Prognózu stanovujeme na základě skóre pro metastatický renální karcinom podle kritérií Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC, MSKCC/Motzer). V éře terapie inhibitory tyrozinkináz je tento model nahrazován modelem IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) podle Henga a jeho spolupracovníků. Medián přežití podle modelu IMDC je 43,2 měsíce u skupiny pacientů s příznivou prognózou, u skupiny se středním rizikem pak 22,5 měsíce a u prognosticky nepříznivé skupiny 7,8 měsíce. Některé renální karcinomy mohou mít indolentní průběh. U těchto je možné před zahájením léčby zvolit aktivní surveillance.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

světlobuněčný renální karcinom, metastáza, bevacizumab, cytoredukční nefrektomie, hypertenze

 

SUMMARY

Czech Republic has the highest incidence of kidney cancer in the world. Although the incidence of renal cell carcinoma has been increasing, the survival rate has improved substantially. Renal cancer consists of an heterogeneous group of tumors with distinct genetic and metabolic characteristics and histopathologic and clinical features. It has become more evident that a multidisciplinary team approach is necessary to provide optimal care to patients. This team includes medical oncologists, radiologists, urologist pathologists, radiation oncologists and surgeons. In the era of tyrosinkinase inhibitors therapy the role of cytoreductive nephrectomy should be discussed. There is a role of surgeon in the management of oligometastatic disease. Resection of oligometastatic disease can in selected patients prolong survival and delay the need to commence systemic treatment. When determining the prognosis of RCC, MSKCC criteria based on Motzer criteria are still used, although The MSKCC model was developed during the cytokine era, and was subsequently validated in the TKI population era by Heng, who confirmed four of the five MSKCC criteria (excluding elevated LDH) as independent predictors of poor prognosis, and added neutrophilia and thrombocytosis as additional risk factors, with a median survival rate of 43.2, 22.5 and 7.8 months in the favourable, intermediate and poor prognostic groups. Renal cell carcinoma can sometimes follow an indolent course, therefore a period of observation should be considered before starting treatment.

 

KEY WORDS

clear cell renal cell carcinoma, metastasis, bevacizumab, cytoreductive nefrectomy, hypertension

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM