Metastazující karcinom ledviny aneb imunoterapie versus cílená terapie

03/2019

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

V poslední dekádě jsme svědky rozvoje léčby generalizovaného tumoru ledviny. Díky pochopení mechanismů patogeneze a dále rozvoje imunoterapie máme v současné době možnosti léčby, kdy lze dosáhnout i dlouhodobých odpovědí. Pokud je možnost výběru, v současné době není stále jednoznačné, kdy a který lék použít. Ne vždy máme k dispozici přímá srovnání léku. Z části je tato otázka v našich podmínkách uměle zjednodušena úhradovou vyhláškou. Následující článek se zamýšlí nad postavením, výhodami a nevýhodami imunoterapie a cílené terapie u renálního karcinomu.

 

Klíčová slova

renální karcinom, imunoterapie, cílená terapie, cabozantinib, nivolumab

 

SUMMARY

In the last decade, we are witnesses of great development and improvement in renal cancer therapy. Based on better understanding of the mechanisms of pathogenesis and the improvement in immunotherapy, we are able to reach long-term responses. Currently, it is still not clear, if there is a choice of, which drug to use. We do not always have head to head comparisons of drugs. In our conditions is this issue partially artificially simplified due to reimbursement. The following article discusses the current status, advantages and disadvantages of immunotherapy and targeted therapy in renal cancer.

 

Key words

renal carcinoma, immunotherapy, targeted therapy, cabozantinib, nivolumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM