Mechanismus HPV infekce asociované s nádory hlavy a krku

01/2019

RNDr. Ing. Libor Staněk1,2,3; Mgr. Kristýna Glendová4; prof. MUDr. Robert Gurlich, CSc.2; prof. MUDr. František Mateička, CSc.3

1 Onkologická klinika 1. LF UK, Praha

2 Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha

3 Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

4 Synlab Czech, s.r.o.

 

SOUHRN

Lidský papilomavirus (human papilloma virus, HPV) je dvouvláknový DNA virus, s tropismem k epiteliím pokožky a sliznic genitálního traktu nebo horních cest dýchacích. Je přenášen hlavně pohlavním stykem a vstupuje do těla skrz mikrotraumata. Na základě schopnosti papilomavirů indukovat karcinomy byly rozděleny na nízkorizikové LR (low-risk) a vysokorizikové HR (high-risk). Nízkorizikové typy jsou zodpovědné za virové bradavice (veruca). Vysokorizikové typy jsou spojovány s malignitami anogenitálních oblastí a oblastí hlavy a krku. Na základě změny profilu pacientů s HNSCC (head and neck squamous cell carcinoma, karcinom skvamózních buněk hlavy a krku) se uvažuje, že papilomaviry zvyšují riziko pro vznik karcinomů a jsou kauzálně spojené s vývojem HNSCC, nezávisle na dvou hlavních karcinogenech - tabáku a alkoholu. HPV-pozitivní pacienti s HNSCC mají odlišnou molekulární charakteristiku a jsou spojováni s lepší prognózou, reakcí na léčbu a s vyšším celkovým přežitím. Pacienti s HNSCC mohou profitovat z anti-EGFR terapie cetuximabem, avšak doposud bez definovaných prediktorů, jako je tomu u kolorektálního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidský papilomavirus, low-risk, high-risk, p16, nádory hlavy a krku, head and neck tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM