Má protonové záření místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu?

04/2018

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Adjuvantní radioterapie u karcinomu prsu s pomocí protonových svazků není zatím součástí žádných doporučení i přes nesporné dozimetrické výhody zahrnující především nižší dávky na srdce, plíce i druhostranný prs. Důvodem je nedostatek klinických dat s protonovou radioterapií u karcinomu prsu, která by její teoretickou výhodu potvrzovala v praxi. Výsledky studií hodnotících kardiovaskulární morbiditu po ozáření levé strany hrudníku nejsou jednoznačné, dávky na srdce je však nutné monitorovat a snižovat i při provádění fotonové radioterapie. K moderním metodám, které toto umožní, patří tzv. technika breath holding nebo používání ozáření pouze lůžka nádoru u určité skupiny pacientek či uložením pacientky na břicho s použitím tzv. breast boardu. Na otázky týkající se klinického benefitu protonové radioterapie u karcinomu prsu by měly odpovědět probíhající klinické studie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adjuvantní radioterapie, kardiovaskulární morbidita, hypofrakcionace, ozáření lůžka nádoru, konformní radioterapie, protonová radioterapie, technika breath holding

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM