Lidské papilomaviry v etiopatogenezi nádorů hlavy a krku a jejich epidemiologie

01/2017

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Incidence nádorů orofaryngu asociovaných s lidskými papilomaviry (human papillomaviruses, HPV) prudce stoupá. Tyto nádory jsou odlišné od nádorů indukovaných tabákem z hlediska molekulárně biologického a epidemiologického, jsou odlišné i svým klinickým chováním. Pacienti s nádory pozitivními na HPV jsou signifikantně méně často kuřáci a mohou se lišit i v sexuálních zvycích. Jde o odlišné jednotky orofaryngeálního karcinomu, což bude mít v budoucnu velmi pravděpodobně důsledky pro rozhodování o léčebném postupu, nádory pozitivní na HPV by mohly být léčeny méně intenzivně s menší toxicitou. Očkování celé populace proti HPV by spolu s omezením konzumace tabáku mohlo mít příznivý vliv na výskyt této skupiny nádorů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

lidské papilomaviry, nádory orofaryngu, epidemiologie, prognóza, prevence

 

SUMMARY

The incidence of human papillomaviruses (HPV) associated oropharyngeal cancer rapidly increases. HPV positive tumors are different from tobacco induced tumors biologically, epidemiologically and also by its clinical behavior. Patients with HPV positive tumors are significantly less frequently smokers and may have different sexual habits. The existence of two distinct entities of oropharyngeal cancer can in the future influence the clinical decision making, the treatment of HPV positive tumors will probably be deescalated and thus have reduced toxicity. Vaccination of the whole population together with limitation of tobacco consumption could have beneficial effect on the incidence of oropharyngeal cancer.

 

KEY WORDS

human papillomaviruses, oropharyngeal cancer, epidemiology, prognosis, prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM