Léčba vyšší linie metastazujícího karcinomu ledviny

02/2021

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.4; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

4 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Cílená léčba a imunoterapie významně prodloužily celkové přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny. Standardy ESMO, NCCN a České onkologické společnosti ČLS JEP definují celkem tři linie léčby. S rozšířením nových léků a prodloužením přežití se proto dostává do popředí i otázka identifikace 4. linie léčby. K dispozici nemáme data vycházející z randomizovaných studií. Aplikace 4. linie léčby se proto může lišit podle jednotlivých center, navíc je ovlivněná i možností úhrady.

 

Klíčová slova

karcinom ledviny, metastázy, cílená terapie, imunoterapie, sekvence léčby, čtvrtá linie léčby

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM