Léčba relapsu akutní promyelocytární leukemie oxidem arsenitým u chronicky dialyzované pacientky

06/2020

MUDr. Kateřina Benková1-2; MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.1-2; MUDr. Petra Richterová1-2; MUDr. Jana Mihályová1-2; Mgr. Dagmar Zámoravcová3; Ing. Karel Lach, CSc.3; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1-2

1 Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava

2 Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

3 Centrum hygienických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

SOUHRN

Oxid arsenitý (arsenic trioxide, ATO) je lékem volby v léčbě relapsu akutní promyelocytární leukemie (acute promyelocytic leukemia, APL). Pro management léčby oxidem arsenitým u chronicky dialyzovaných pacientů však neexistují jednotná doporučení. Předložená kazuistika popisuje léčbu relabované APL pomocí ATO v dávce 10 mg 3* týdně po hemodialýze, přičemž byly frekventně kontrolovány laboratorní hodnoty a interval QT. Průběžně byly rovněž odebírány vzorky plazmy pro měření koncentrace arsenu. Léčba byla úspěšná a pacientka dosáhla molekulární remise bez výskytu závažnějších nežádoucích účinků. Autoři dále diskutují problematiku použití ATO u dialyzovaných pacientů a závěrem konstatují, že při léčbě APL u dialyzovaných pacientů lze bezpečně a efektivně použít ATO při pečlivém sledování pacienta. Informace o koncentraci arsenu v krvi není pro management léčby přínosná.

 

Klíčová slova

akutní promyelocytární leukemie, molekulární relaps, oxid arsenitý, chronická hemodialýza

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM