Léčba nemocných s metastazujícím uroteliálním karcinomem nevhodných k léčbě cisplatinou

03/2019

MUDr. Kristýna Divišová1; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.2; MUDr. Milan Kohoutek1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

2 Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Chemoterapie založená na cisplatině je standardní léčbou první linie u pokročilých uroteliálních karcinomů. Více než 50 % pacientů však není pro cisplatinu způsobilých. Pacienti s uroteliálním karcinomem jsou vyššího věku a často s poškozením orgánů a komorbiditami. U křehkých pacientů zahrnují doporučené možnosti léčby carboplatinu nebo monoterapii gemcitabinem, případně gemcitabin/carboplatinu nebo imunoterapii.

 

Klíčová slova

metastazující uroteliální karcinom, nevhodný na cisplatinu, carboplatina, imunoterapie

 

SUMMARY

Cisplatin-based chemotherapy is the standard first-line treatment in advanced urothelial cancers. However, more than 50 % of patients are not eligible for cisplatin. Urothelial cancer patients are of higher median age and often present with organ impairment and comorbidities. In frail patients, recommended treatment options include carboplatin or gemcitabine monotherapy, or GCa or imunotherapy if possible.

 

Key words

metastatic urothelial cancer, unfit to cisplatine, carboplatine, imunotherapy,

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM