Léčba nádorů hlavy a krku - prognostický a prediktivní význam lidského papilomaviru

01/2017

MUDr. Miloslav Pála, Ph.D.

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Spinocelulární karcinomy hlavy a krku jsou heterogenní skupinou nádorů s různými mechanismy patogeneze - první je spojen s kouřením a konzumací alkoholu, druhý pak s infekcí lidským papilomavirem (human papillomavirus, HPV). Karcinomy asociované s HPV mají ve srovnání s karcinomy negativními na HPV odlišné epidemiologické a molekulární charakteristiky, které jsou provázeny odlišným biologickým chováním a klinickými výsledky. Četné retrospektivní studie poukázaly na lepší odpověď na léčbu a lepší prognózu u orofaryngeálních karcinomů pozitivních na HPV. Probíhající klinické studie zkoumají, zda případná deeskalace léčby může u této skupiny nádorů snížit toxicitu bez zhoršení výsledků léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

orofaryngeální karcinom, lidský papilomavirus, prognóza

 

SUMMARY

Squamous cell carcinomas of the head and neck are a heterogeneous group of malignancies with different pathways for pathogenesis - one mediated by tobacco and alcohol consumption and the other by human papillomavirus (HPV). These HPV-related carcinomas have distinct epidemiological and molecular characteristics and subsequent distinct biological behaviour and clinical outcome as compared with HPV-negative carcinomas. Multiple retrospective studies have shown that patients with HPV-positive oropharyngeal carcinomas are more responsive to treatment and have better prognosis. Current prospective studies are investigating whether appropriate deescalation of treatment can reduce toxicity without compromising outcomes in this group of tumours.

 

KEY WORDS

oropharyngeal carcinoma, human papillomavirus, prognosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM