Léčba nádorové bolesti

06/2018

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Klinika aigezioiogie a preventivní péče, Medicinecare s.r.o.; Chirurgická klinika LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Bolest patří k nejčastějším projevům onkologického onemocnění. Základní strategie její léčby vychází se třístupňového žebříčku Světové zdravotnické organizace. K její léčbě máme k dispozici neopioidní analgtika, slabé opioidy a silnou opioidní medikaci. Pro léčbu průlomové bolesti jsou nyní k dispozici i transmukózní fentanyly. V léčbě onkologické bolesti má přednost neinvazivní podávání analgetik před invazivním, preferujeme léky s retardovaným účinkem nebo transdermální opioidy, doplněné o rychle se uvolňující formy pro léčbu akutního zhoršení bolesti. Analgetická medikace může být doplněna další komedikací, především ze skupiny antikonvulziv a antidepresiv.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

onkologická bolest, neopioidní analgetika, opioidy, průlomová bolest

 

SUMMARY

Pain is one of the most common manifestations of oncological illness. Its basic treatment strategy is based on the World Health Organization's three-step ranking. Non-opioid analgetics, weak opioids and strong opioid medication are available for treatment. For the treatment of breakthrough pain, transmucosal fentanyls are now also available. In the treatment of oncological pain, non-invasive administration of analgesics is preferable to invasive, preferring retarded drugs or transdermal opioids, supplemented by fast-release forms for the treatment of acute pain worsening. Analgesic medication can be supplemented with additional comedications, especially from the group of anticonvulsants and antidepressants.

 

KEY WORDS

oncological pain, neopioid analgesics, opioids, breakthrough pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM