Léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky s velmi pokročilým onemocněním - kazuistika

04/2019

MUDr. Markéta Protivánková1; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.1; MUDr. Jiří Vašina2,3

1 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

2 Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno

3 Nuclear cardiology ICRC, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

I když po zavedení screeningu karcinomu prsu narůstá procento pacientek diagnostikovaných v časném stadiu onemocnění, stále zůstává nemalá skupina pacientek, u kterých je karcinom prsu zachycen až ve stadiu metastatickém.1 Pokročilý HER2 pozitivní karcinom prsu byl do zavedení cílené anti-HER2 terapie terapeuticky jen obtížně ovlivnitelnou chorobou s nepříznivou prognózou a jeho terapie byla komplikována řadou možných nežádoucích účinků a značnou toxicitou.2 Naše kazuistika popisuje případ 42leté pacientky, u které byl HER2 pozitivní karcinom prsu diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu onemocnění. Po nasazení léčby s duální blokádou cestou současného podání trastuzumabu a pertuzumabu bylo dosaženo velmi kvalitní a dlouhodobé odpovědi onemocnění, při které výrazně vzrostla kvalita života pacientky.3 Tato léčba byla současně velmi dobře tolerována.

 

Klíčová slova

HER2 pozitivní metastazující karcinom prsu, pertuzumab, trastuzumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM