Léčba generalizovaného nemalobuněčného karcinomu plic crizotinibem - kasuistika

03/2017

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba na podkladě prediktivních biomarkerů, které předpovídají její účinnost, nám alespoň u některých pacientů umožňuje léčbu individualizovat a v posledních letech vedla ke zlepšení léčebných výsledků u pacientů s nepříznivou diagnózou nemalobuněčného karcinomu plic. Jedním z těchto prediktivních biomarkerů je přestavba genu EML-4-ALK a ROS1, kdy je indikována léčba inhibitory ALK a ROS1.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, prediktivní biomarkery, přestavba genu ALK, crizotinib

 

SUMMARY

Targeted therapy on the basis of predictive biomarkers that predict the efficacy, at least some patients allows to individualize the treatment and in recent years led to improved treatment outcomes in patients with unfavorable diagnosis of NSCLC (non-small-cell lung cancer). One of these predictive biomarkers is a gene rearrangement EML-4-ALK and ROS1, where is indicated treatment with ALK and ROS1 inhibitors.

 

KEYWORDS

non-small-cell lung cancer, predictive biomarkers, gene rearrangement ALK, crizotinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM