Léčba ALK pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

03/2021

MUDr. Markéta Černovská

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) s pozitivní mutací anaplastické lymfomové kinázy (anaplastic lymphoma kinase, ALK) byl poprvé popsán v roce 2007. V léčbě těchto specifických nádorů s přestavbou genu ALK (nejčastěji vznik fúzního genu EML4-ALK) jsou stěžejní inhibitory ALK, které prokázaly významný klinický benefit ve srovnání s konvenční chemoterapií. Crizotinib, první známý inhibitor ALK, prokázal svoji superioritu nad chemoterapií nejen prodloužením doby do progrese. Bohužel má omezený průnik do centrálního nervového systému (CNS), a tak u mnoha nemocných dochází k progresi v CNS. Léky druhé (alectinib, ceritinib, brigatinib) a třetí (lorlatinib) generace jsou účinnější i v oblasti CNS. Výsledky různých studií prokázaly, že sekvenční léčba inhibitory ALK významně prodlužuje celkové přežití.

 

Klíčová slova

NSCLC, inhibitor ALK, crizotinib, ceritinib, alectinib, lorlatinib

 
SUMMARY

Anaplastic lymphoma kinase (ALK) mutations were first described in non-small cell lung cancer (NSCLC) in 2007. ALK inhibitors are anti-cancer drugs that act on tumours with variations of ALK such as an EML4-ALK translocation. ALK inhibitors have shown significant benefits in the management of ALK-positive NSCLC compared to conventional chemotherapy. Crizotinib was the first ALK inhibitor which compared to standard chemotherapy prolonged progression-free survival. However, many patients with ALK-positive experience clinical progression and frequent brain metastases in the first year of treatment with crizotinib during the poor accumulation of the drug in the central nervous system (CNS). Second-generation (alectinib, ceritinib, brigatinib) and the third-generation ALK inhibitors (lorlatinib), have increased potency and higher CNS activity compared to the first-generation crizotinib. A sequencing of ALK inhibitors in ALK-positive NSCLC prolonged an overall survival

 

Key words

NSCLC, ALK inhibitors, crizotinib, ceritinib, alectinib, lorlatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM