Lambertův-Eatonův myastenický syndrom a malobuněčný karcinom plic - kazuistika

02/2021

MUDr. Daniel Krejčí1; MUDr. Lukáš Hruška2

1 Klinika pneumologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

2 Neurologické oddělení, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Lambertův-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) je vzácná autoimunitní porucha přenosu nervosvalového signálu postihující presynaptickou membránu. Projevuje se primárně měnlivou svalovou slabostí, poruchami autonomního nervového systému a hyporeflexií.1 Nejčastěji bývá LEMS etiopatogeneticky spojen s malobuněčným karcinomem, jehož diagnózu může manifestně předcházet. Terapie je symptomatická a doplňuje léčbu malobuněčného karcinomu plic. Kazuistika prezentuje charakteristický případ pacientky s LEMS a zároveň s netypicky dlouhou dobou přežití u malobuněčného karcinomu plic.

 

Klíčová slova

LEMS, malobuněčný karcinom

 

SUMMARY

Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) is an autoimmune, presynaptic disorder of neuromuscular transmission characterized by fluctuating muscle weakness, autonomic dysfunction and depressed tendon reflexes.1 The coappearance with small cell lung cancer happens to be typical and sometimes the symptoms may precede the radiological cancer confirmation. There is a symptomatic therapy of LEMS as a complement of the causal cancer treatment. This case report presents patient with Lambert-Eaton myasthenic syndrome and concurrent atypical long small cell lung cancer survival.

 

Key words

LEMS, small cell lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM