Které nádory jsou skutečně vzácné?

04/2018

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN a ÚVN, Praha Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha

 

SOUHRN

Precizní onkologie vyžaduje přizpůsobení léčby jednotlivci a jeho onkologickému onemocnění na základě jedinečných molekulárních a biologických vlastností. V pregenomické éře jsou nádorová onemocnění klasifikována na základě primární lokalizace nádoru a histologie. V nadcházejících genomických obdobích budou nádorová onemocnění reklasifikována na základě molekulárních a biologických charakteristik, což povede ke zvýšení počtu typů nádorových onemocnění. V budoucnu bude definováno stále více a více identifikátorů nádorové diverzity a lze očekávat konec pregenomické éry vzácných nádorů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádorová onemocnění, vzácné nádory, genomika, precizní onkologie, cílená léčba

 

SUMMARY

Precision oncology implies customizing treatment for each individual and cancer based on unique molecular and biologic characteristics. In the pregenomic era cancers are classified based on tumor site and histology. In the upcoming genomic era malignant diseases are reclassified based on molecular and biologic characteristics which results in increased number of cancer types. In the future, more and more identifiers of tumor diversity will be defined and the end of the pregenomic era of rare tumors can be expected.

 

KEY WORDS

cancer, rare cancers, genomic, precision oncology, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM