Kombinace inhibitoru BRAF a inhibitoru MEK v léčbě pokročilého maligního melanomu nesoucího mutaci onkogenu BRAF V600

01/2019

MUDr. Radmila Lemstrová, Ph.D.; MUDr. Martina Spisarová

Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Příchod imunoterapie a cílené terapie radikálně změnil prognózu pacientů s pokročilým maligním melanomem, až 40 % pacientů se dnes dožívá dlouhodobé remise onemocnění. Zhruba u 50 % maligních melanomů se vyskytuje BRAF V600 mutace. Účinnost cílené léčby BRAF mutovaných melanomů byla zvýšena kombinovanou terapií inhibitory BRAF a inhibitory MEK za přijatelné toxicity. Avšak i u kombinace inhibitorů BRAF a inhibitorů MEK se bohužel rozvíjí sekundární rezistence. Nové strategie k překonání sekundární rezistence jsou předmětem řady klinických studií. Otázkou také zůstává vhodná sekvence léčby u BRAF V600 mutovaných maligních melanomů. Výsledky probíhajících srovnávacích studií umožní další optimalizaci léčby tohoto závažného onemocnění. Následující práce přináší přehled kombinované cílené terapie vemurafenibem a cobimetinibem v léčbě pokročilého BRAF V600 mutovaného maligního melanomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, cílená léčba, inhibitor BRAF, MEK, vemurafenib, cobimetinib

 

SUMMARY

Immunotherapy and targeted therapy have radically changed prognosis of patients with advanced malignant melanoma. Nowadays up to 40 % of patients reach long term remission of disease. Around 50 % of malignant melanomas harbor BRAF V600 mutation. Combination of BRAF and MEK inhibitors in the treatment of BRAF V600 mutated melanomas has led to increased efficacy with acceptable toxicity of the treatment. Unfortunately, the secondary resistance develops to combination therapy too. New strategies to overcome the secondary resistance are subject of many clinical trials as well as appropriate sequence of treatment of BRAF V600 mutated melanoma. The results of ongoing clinical trials will hopefully lead to further optimizing of the treatment. This review summarizes the combination of vemurafenib and cobimetinib in the treatment of advanced BRAF V600 mutated malignant melanoma.

 

KEY WORDS

melanoma, targeted therapy, BRAF inhibitor, MEK inhibitor, vemurafenib, cobimetinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM