Kolorektální karcinom - současné možnosti endoskopické léčby

06/2017

MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA1, 2; MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.1

1. Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení; Nemocice ve Frýdku-Místku, p. o.

2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 

SOUHRN

Metody endoskopické resekce zahrnují endoskopickou polypektomii, endoskopickou slizniční resekci, endoskopickou submukózní disekci a endoskopickou resekci celé stěny. Při splnění příznivých prognostických kritérií jsou kurativní i v případech časného povrchového kolorektálního karcinomu. Endoskopická léčba střevní obstrukce kolonickými stenty je v současnosti indikována pouze u nemocných se symptomatickým generalizovaným stenozujícím karcinomem, u kterých není plánována protinádorová terapie antiangiogenními přípravky. Endoskopická dilatace je účinnou léčbou stenózy kolorektální anastomózy, endoskopické zavádění endosponge je přínosné v léčbě dehiscence kolorektální anastomózy se vznikem presakrální kavity.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, endoskopická resekce, endoskopická léčba

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM