Karcinom prostaty - kardiologické komplikace léčby

02/2021

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární choroby jsou velmi významnou příčinou morbidity a mortality pacientů s karcinomem prostaty. Androgenní deprivace a léčba zaměřená na signalizaci androgenního receptoru (androgen receptor-targeted agent, ARTA) zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací. Data z randomizovaných studií i klinické praxe ukazují na fakt, že pokud se ARTA nasadí až po chemoterapii docetaxelem, je kardiovaskulární riziko ještě vyšší než při použití těchto léků v prechemoterapeutické indikaci. Existuje asociace mezi karcinomem prostaty a fibrilací síní, která je u těchto pacientů nezávislým prediktorem mortality. K prodloužení intervalu QT u pacientů s karcinomem prostaty přispívá zejména navozený hypoandrogenní stav a hypokalemie spojená s hormonální léčbou.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, androgenní deprivace, abirateron, enzalutamid, kardiovaskulární toxicita

   

   

  Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

  Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

   

  VÍCE O PŘEDPLATNÉM