Karcinom plic - zobrazování na molekulární úrovni

05/2020

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.1, MUDr. Eva Ferdová1, doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.1, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.2, MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.3, doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.1

​​​​​​1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

2 Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Molekulární metody zobrazení u karcinomu plic představují v současnosti základní diagnostické postupy při stanovení přítomnosti nádorového onemocnění, stagingu i restagingu. Nejčastějším typem zobrazení je kombinace pozitronové emisní tomografie a výpočetní tomografie (positron emission tomography / computed tomography, PET/CT) s podáním 18F-fluorodeoxyglukózy, které se využívá jako základní metoda stanovení klinického stadia onemocnění před zahájením terapie. Kombinované vyšetření pozitronovou emisní tomografií a magnetickou rezonancí (PET/MR) dovoluje doplnit i plně validní zobrazení mozkové tkáně, ale jeho nevýhodou je prodloužení doby vyšetření, která pro nemocné v horším klinickém stavu nemusí být akceptovatelná. Jako alternativní možnost zobrazení farmakokinetiky v tkáních s možností předpovědi i hodnocení účinku terapie se jeví kvantifikace obsahu jódu pomocí perfuzní výpočetní tomografie (computed tomography, CT) nebo CT s duální energií. Okrajové využití mohou mít v posouzení biologie nádorů i jiná radiofarmaka, jako 18F-fluorothymidin k posouzení proliferační aktivity nebo 68Ga-DOTA deriváty u řady neuroendokrinních plicních nádorů k posouzení hustoty somatostatinových receptorů.

 

Klíčová slova

karcinom plic, perfuzní CT, CT s duální energií, PET/CT, PET/MR

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM