Karcinom pankreatu - od současné praxe ke klinickému doporučenému postupu

06/2018

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Karcinom pankreatu představuje v České republice po kolorektálním karcinomu druhé nejčastější nádorové onemocnění trávicího traktu a šesté nejčastější nádorové onemocnění vůbec. Pětileté přežití pacientů všech stadií se dlouhodobě pohybuje pod 5 %. Očekává se, že za 10-15 let bude karcinom pankreatu z hlediska úmrtnosti na maligní nádor na prvním místě. Za poslední období se přežívání výrazněji nezměnilo, a to nehledě na zdokonalení zobrazovacích metod a preciznější chirurgický výkon. Karcinom pankreatu se vyvíjí relativně pomalu, přibližně v průběhu deseti let, a my jej léčíme až v jeho terminální fázi. Onemocnění je třeba chápat jako systémové, nikoli jako lokální a regionální. Cestou, jak v současné době a v blízké budoucnosti zlepšit péči o tyto nemocné, je zlepšení kvality doporučených postupů a jejich dodržování. Jedná se o problém nejen zdravotnický - organizační, ale i sociální a ekonomický.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom pankreatu, diagnostika, terapie, doporučené postupy, AGREE II

 

SUMMARY

Pancreatic carcinoma is the second most common cancer of the gastrointestinal tract in the Czech Republic after the colorectal cancer and the sixth most common cancer. The 5-year survival rate of all stages of the pancreatic carcinoma is below 5 %. It is expected that in 10-15 years, mortality of pancreatic carcinoma will take the first place among other malignancies. Over the last period, survival has not changed significantly despite the improvement of imaging methods and surgical performance becoming more precise. The pancreatic carcinoma develops relatively slowly, approximately over a decade, and we cure it until its terminal phase. Diseases should be understood as systemic, not local and regional. Improving the quality of guidelines and their compliance is the way to improve the care of these patients at present and in the near future. This is not only a health-organizational problem but also a social and economic problem.

 

KEY WORDS

pancreatic cancer, diagnosis, therapy, guidelines, AGREE II

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM