Karcinom močového měchýře - pokroky v léčbě neinvazivních stadií

02/2021

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Neinvazivní uroteliální karcinom močového měchýře je běžně léčen lokální terapií. Intravezikální aplikace vakcíny Bacillus Calmette-Guérin (BCG) prokázala u pacientů středního a vysokého rizika významný přínos. Novou možností léčby nádorů nereagujících na BCG vakcínu je aplikace pembrolizumabu.

 

Klíčová slova

neinvazivní uroteliální karcinom močového měchýře, BCG vakcína, pembrolizumab

 

SUMMARY

Non-invasive urothelial carcinoma of the bladder is commonly treated with topical therapy. Intravesical administration of the BCG vaccine has shown significant benefit in medium and high-risk patients. A new treatment option for non-BCG-responsive tumors is pembrolizumab.

 

Key words

non-invasive urothelial carcinoma of the bladder, BCG vaccine, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM