Kabozantinib v léčbě pacientů s renálním karcinomem

01/2019

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

2 Klinika zobrazovacích metod, FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Kabozantinib je nový tyrozinkinázový inhibitor, který prodlužuje dobu do progrese choroby a celkové přežití u pacientů s pokročilým renálním karcinomem po předchozím podání jedné nebo více linií antiangiogenní terapie. Bezpečnostní profil kabozantinibu je přijatelný.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující karcinom ledviny, kabozantinib

 

SUMMARY

Cabozantinib is a novel multitargeted tyrosine kinase inhibitor that improved progression-free survival and overall survival in patients with advanced renal cell carcinoma after one or more prior vascular endothelial growth factor receptor targeted therapies. The safety profile of cabozantinib is acceptable.

 

KEY WORDS

metastatic renal cancer, cabozantinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM