Je věk limitujícím faktorem pro léčbu nivolumabem?

05/2018

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie jako nová léčebná modalita je v léčbě nemalobuněčného karcinomu v současnosti široce akceptována a vnímána jako modalita měnící po dlouhé době prognózu nemocných zásadním způsobem. Není však zcela jasné, nakolik je imunoterapie vhodná pro nemocné vyššího věku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, nivolumab, nemalobuněčný karcinom plic, nemocní vyššího věku

 

SUMMARY

Immunotherapy as a new treatment modality is currently widely accepted and perceived as a modality in NSCLC treatment, which is changing the prognosis of patients in the long term. But it is not entirely clear how immunotherapy is suitable for patients of advanced age.

 

KEY WORDS

immunotherapy, nivolumab, NSCLC, elderly patients

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM