Je věk limitujícím faktorem pro léčbu nivolumabem?

05/2018

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Imunoterapie jako nová léčebná modalita je v léčbě nemalobuněčného karcinomu v současnosti široce akceptována a vnímána jako modalita měnící po dlouhé době prognózu nemocných zásadním způsobem. Není však zcela jasné, nakolik je imunoterapie vhodná pro nemocné vyššího věku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, nivolumab, nemalobuněčný karcinom plic, nemocní vyššího věku

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM