Jak se liší strategie léčby skvamózního a neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic?

03/2017

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Celosvětově přestavuje bronchogenní karcinom jednu z nejčastějších malignit. V průměru je každý rok diagnostikováno 1,8 milionu nových případů karcinomu plic a asi 1,6 milionu pacientů na plicní karcinom zemře. V globálním měřítku dochází během posledních dvou desetiletí k posunu procentuální zastoupení jednotlivých histologických typů. Převažujícím histologickým typem se postupně stávají neskvamózní karcinomy, podíl skvamózních a malobuněčných karcinomů se snižuje. U neskvamózních karcinomů také bylo zavedeno nejvíce nových molekul do klinické praxe. Existuje však nějaký zásadní rozdíl ve strategii léčby skvamózních a non-skvamózních karcinomů?

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, imunoterapie, PD-1, EGFR, inhibitory tyrozinkinázy, blokátory angiogeneze

 

SUMMARY

Lung cancer is one of the most common cancer worldwide. There is approximately 1.8 million of new lung cancer cases, and 1,6 million deaths by lung cancer. There are changes is in frequency of histologic subtypes during past two decades. Predominant histology became non-squamous non-small cell lung cancer, and majority of new therapies are related to this histologic subtype. Is there any fundamental difference in treatment strategy between squamous and non-squamous lung cancer?

 

KEY WORDS

squamous lung cancer, immunotherapy, PD-1, EGFR, tyrosine kinase inhibitors, angiogenesis blockers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM