Inhibitory ALK v léčbě pacientů s NSCLC

01/2017

MUDr. Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Pacienti s prokázanou translokací EML4-ALK představují malou, nicméně klinicky zajímavou podmnožinu nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (non-small cell lung cancer, NSCLC). Během deseti let od objevu této genetické alterace jsme svědky překotného vývoje na poli léčby těchto nemocných. Inhibice ALK (anaplastic lymphoma kinase) se stala pevnou součástí léčby první linie, k dispozici pro klinické použití jsou inhibitory ALK druhé generace a probíhá výzkum inhibitorů ALK dalších generací. Cílem sdělení je podat informaci k aktuálnímu postavení této modality v léčbě NSCLC.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, crizotinib, ceritinib, alectinib, brigatinib, lorlatinib, entrectinib, rezistence

 

SUMMARY

Patients with EML4-ALK translocation represent small, but clinically interesting subgroup of patients with non-small cell lung cancer. Since this genetic alteration revealing we are witness of rapid progress in therapy of these patients. ALK (anaplastic lymphoma kinase) inhibitors became a standard therapy in first line treatment, second generation ALK inhibitors are available in clinical practice and higher lines are tested. This article would be a summarisation of recent attitude to ALK inhibitors in NSCLC.

 

KEY WORDS

non-small cell lung cancer, crizotinib, ceritinib, alectinib, brigatinib, lorlatinib, entrectinib, resistance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM