Individualizovaná léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

04/2018

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Plicní oddělení, Vítkovická nemocnice a.s.

 

SOUHRN

Autor v článku popisuje zásadní léčebné etapy a změny v přístupu k léčbě pokročilého a metastatického karcinomu plic za poslední tři desetiletí se zaměřením na současný bouřlivý vývoj v cílené personalizované biologické léčbě a v imunoterapii této nemoci spolu s dalšími perspektivami výzkumu a klinické praxe.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bronchogenní karcinom, personalizovaná cílená biologická léčba, imunoterapie

 

SUMMARY

Author in this article describes crucial periods and changes in the attitude to the therapy of the local progressive and metastatic bronchogenic carcinoma during the last three decades with the accent on the rapid progress in the personalized target therapy and immunotherapy of this disease together with next perspectives in the research and clinical practice.

 

KEY WORDS

bronchogenic carcinoma, individualized target biologic therapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM