Imunoterapie a radioterapie u lokálně pokročilého (metastazujícího) nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.1; MUDr. Hana Steinbergerová1; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.1; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA2; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.2

1 Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

2 Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Nemalobuněčný plicní karcinom je i nadále velkým socioekonomickým problémem. Většina nádorů je zachycována v pokročilém nebo metastatickém stadiu a dostupné léčebné metody, až na malý počet pacientů se specifickými mutacemi, nejsou spojeny s uspokojivými výsledky. Základem většiny režimů je radiochemoterapie, ale přidání indukční ani udržovací cytostatické léčby žádný benefit nepřineslo. Velkým příslibem je však nyní moderní imunoterapie PD-1 a PD-L1 inhibitory. Především v kombinaci s radioterapií senzibilizující k větší účinnosti této imunoterapie by se mohla brzy stát standardem většiny léčebných doporučení. Jako výhodnější se v této souvislosti jeví hypofrakcionované ozáření limitovanými cílovými objemy než užití klasické frakcionace a větších polí. Jakou roli hraje abskopální efekt, zůstává nadále nejisté.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie, stereotaktická radioterapie, hypofrakcionační režimy, imunoterapie, abskopální efekt

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM