Imunoterapeutické možnosti léčby maligního melanomu

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.1,2,3

1 Dermatoveneroíogická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

3 Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK, Vestec

 

SOUHRN

Melanom patří mezi výrazně imunogenní nádory, což umožňuje imunoonkologické přístupy. Samotná imunoterapie u melanomu se uplatňuje jak v adjuvantním podání, tak i u metastatického postižení. Pro adjuvantní podání byl řadu let dostupný pouze interferon alfa, který v dlouhodobém sledování neprokázal příliš významný efekt, nověji jsou v klinických studiích používány checkpoint inhibitory (anti-CTLA-4, PD-1/PD-L1), které jsou již standardem při metastatickém postižení. Práce diskutuje nejvýznamnější klinické studie poslední doby a poukazuje i na možnosti kombinované terapie s cílenou léčbou. Jsou diskutovány i nové přístupy a budoucí směr imunookologické terapie melanomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

melanom, adjuvantní léčba, interferon alfa, checkpoint inhibitory.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM