Imunitní systém a nádory - komplikovaný vztah

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

 

SOUHRN

Ačkoli v obraně proti nádorům je imunitní systém většinou mnohem méně úspěšný než v obraně proti infekcím, v poslední době byly objasněny příčiny této skutečnosti a byly nalezeny způsoby, jak protinádorovou účinnost imunitního systému výrazně zlepšit. Byla identifikována řada více či méně specifických nádorových antigenů, byly objasněny mnohé buněčné a molekulární mechanismy, kterými se nádory brání proti imunitním zbraním. Velký význam mělo formulování a potvrzení platnosti hypotézy imunitní editace nádorů vysvětlující komplikované vztahy mezi nádory a imunitním systémem. Pro teoretické poznání tohoto vztahu bylo důležité objasnění několika úrovní tlumivých mechanismů, jimiž imunitní systém může paradoxně nádory chránit. Poznatky základního výzkumu vedly konečně k vývoji účinných imunoterapeutických postupů, které jsou nadále zdokonalovány a mohou se stát v blízké budoucnosti hlavními metodami protinádorové terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie nádorů, imunitní dozor, imunitní editace, nádorové antigeny

 

SUMMARY

Although the immune system is usually much less efficient in defense against tumors as compared to defense against infections, recent discoveries elucidated the causes of this phenomenon and made it possible to improve the efficiency of anti-tumor immune mechanisms. A number of more or less specific tumor antigens have been identified and several mechanisms involved in resistance of tumors to the immune weapons have been discovered. The formulation of tumor immune editing hypothesis and its validation was essential for current understanding of the complex relationship between the tumor and the immune system. The identification of several levels of immunosuppressive mechanisms has been crucial for understanding of the paradoxical phenomenon of immune protection of tumors. Decades of basic research culminated in development of efficient immunotherapeutic approaches which, after further improvements, have the potential to became major tools of anti-tumor therapies.

 

KEY WORDS

tumor immunotherapy, tumor surveillance, immune editing, tumor antigens

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM