Funkční plicní vyšetření před plicní resekcí - kazuistika

01/2019

MUDr. Petra Zemanová

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ 70letého pacienta, celoživotního kuřáka, léčeného pro CHOPN a interní komorbidity, který podstoupil diagnostický proces pro tumorózní ložisko lokalizované v apexu pravého horního plicního laloku. Po kompletním funkčním plicním vyšetření byla indikována a následně byla provedena pravostranná horní lobektomie. Vzhledem ke klinickému stadiu IIB byla podána adjuvantní chemoterapie. Následná diskuse se zabývá algoritmem funkčního vyšetření před plicní resekcí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

funkční vyšetření plic, spiroergometrie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM