Entrectinib v léčbě pacientů s ROS1 pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

02/2021

MUDr. Leona Koubková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

V posledních letech jsme svědky rozšiřujících se možností genotypizace nádorů, která nám umožňuje posílení precizní medicíny, jejíž podstatou je snaha o individualizovanou léčbu. Zvyšuje se také množství léčebných přípravků, které umožňují molekulárně cílenou terapii nádorů s prokázanými genetickými aberacemi. Patří mezi ně i entrectinib, který je účinný u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u něhož je prokázána přestavba genu ROS1 či fúze genu NTRK, a to i při metastatickém postižení centrálního nervového systému.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, cílená léčba, ROS1, NTRK, entrectinib

 

SUMMARY

In recent years, we have witnessed the expanding possibilities of genotyping tumors, which allows us to strengthen precision medicine, the essence of which is the pursuit of individualized treatment. There is also an increase in the number of drugs that enable molecularly targeted therapy of tumors with proven genetic aberrations. These include entrectinib, which is effective in patients with non-small cell lung cancer who have been shown to rebuild the ROS1 gene or fuse the NTRK gene, even with metastatic central nervous system involvement.

 

Key words

non-small cell lung cancer, targeted treatment, ROS1, NTRK, entrectinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM