Endoskopická diagnostika a léčba nádorů plic

01/2019

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Moderní plicní diagnostická a terapeutická bronchologie je dynamicky se rozvíjející obor, který se již dávno nevěnuje jen endobronchiální problematice, ale také, či spíše zejména diagnostice a léčbě patologií parenchymových, patologií mediastina, ale i pleurální dutiny. Zůstaneme u standardního dělení endoskopickém metod podle určení, i když se stále více jeví jako přežité vzhledem k nastávajícím možnostem hybridních a kombinovaných výkonů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

endoskopická diagnostika, endoskopická léčba, nádory plic

 

SUMMARY

Modern pulmonary diagnostic and therapeutic bronchology is a dynamically developing discipline, which has long been focused not only on endobronchial problems but also on diagnosis and treatment of parenchymal pathologies of mediastinum and pleural cavity. We remain in the standard division of the endoscopic method as determined, even though it is increasingly perceived as being overwhelmed by the potential of hybrid and combined procedures.

 

KEYWORDS

endoscopic diagnostics, endoscopic treatment, lung tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM