Durvalumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

01/2020 Speciální vydání

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

 

SOUHRN

Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí v souvislosti s onkologickým onemocněním. Nejčastěji je diagnostikován ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění. V současné době je již nedílnou součástí léčebného algoritmu imunoterapie, zejména anti-PD-1 a anti-PD-LI checkpoint inhibitory. Tento článek si klade za cíl shrnout dosavadní léčebné výsledky durvalumabu u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie/radioterapie, imunoterapie, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM