Dosažení kompletní remise po sekvenční léčbě docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastazujícím kastračne rezistentním karcinomem prostaty

03/2019

MUDr. Robert Novák1; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1; MUDr. Jiří Vašina2

1 Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u sv. Anny, Brno

2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta s iniciálně lokoregionálně pokročilým karcinomem prostaty, u kterého bylo ve fázi metastazujícího kastračně rezistentního onemocnění po sekvenční léčbě docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid dosaženo kompletní remise se zachováním dobré kvality života.

 

Klíčová slova

karcinom prostaty, docetaxel, cabazitaxel, enzalutamid, kvalita života

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM