Dlouhodobá léčebná odpověď na sekvenční léčbu tyrosinkinázovými inhibitory u pacientky s EGFR+ adenokarcinomem – kazuistika

01/2021

MUDr. Bc. Petr Zůna

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Bronchogenní karcinom se řadí mezi nádory s velmi špatnou prognózou. Pacienti s plicním karcinomem a prokázanou mutací v genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) jsou indikováni k cílené terapii tyrosinkinázovými inhibitory vzhledem k celkově dobré toleranci léčby a statisticky významnému delšímu přežití oproti chemoterapii. Naše kazuistika prezentuje dlouhodobé přežití 78leté pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic a mutací genu EGFR léčené cílenou léčbou.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný plicní karcinom, EGFR

 

SUMMARY

Lung cancer is one of the tumours with very bad prognosis. Patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) positive lung cancer are treated with tyrosine kinase inhibitors with good treatment tolerance and statistically significant improved survival outcome. Case report presents long survival of the 78 years old patient with EGFR positive non-small cell lung cancer on targeted therapy.

 

Key words

non-small cell lung cancer, EGFR

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM