Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů

04/2020

MUDr. Alena Berková, Ph.D.1; MUDr. Petr Vlček, Ph.D.1; MUDr. Tamara Vystrčilová1; MUDr. Ilona Krejčová1; MUDr. Vladimír Červeňák2; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.1; MUDr. Sabina Svobodová3; prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.1

1 I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 Klinika zobrazovacích metod, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Presakrální tumory, ať už benigní nebo maligní, jsou u dospělých vzácné a často asymptomatické. Následkem raritního výskytu a specifického uložení mohou činit značné potíže jak v diagnostice, tak i v terapeutickém procesu. Diagnóza je založena na pečlivě odebrané anamnéze, klinickém nálezu a zobrazovacích metodách. Léčba presakrálních tumorů je dána typem nádoru, komorbiditami a věkem pacienta. Je třeba vzít v úvahu, že s rostoucím věkem se velikost tumoru zvětšuje, zvyšuje se i pravděpodobnost jeho malignity a v neposlední řadě narůstá také množství přidružených komorbidit. Právě kvůli možnosti růstu a riziku maligního zvratu jsou presakrální tumory primárně indikovány k chirurgické léčbě, a to i v případě, že jsou malé nebo asymptomatické. Při léčbě těchto tumorů je důležitá znalost etiologie, diagnostiky a terapeutických postupů. Nesprávná diagnóza nebo nevhodná léčba mohou vést k nepříznivému vývoji tumoru a k významné morbiditě.

 

Klíčová slova

presakrální tumor, kost křížová, rektum, diagnostika, prognóza

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM