Diagnostika kolorektálního karcinomu

06/2019

MUDr. Miriama Šmajerová; MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Důležitou součástí diagnostiky a sledování nemocných s kolorektálním karcinomem jsou zobrazovací metody. Vedle stále používané ultrasonografie a prostého rentgenového snímku hrudníku patří dnes mezi základní metody stagingu magnetická rezonance (magnetic resonance, MR) pánve. V případě, kdy je nález nejasný či hraniční, využíváme vyšetření hrudníku, břicha a pánve výpočetní tomografií (computed tomography, CT) nebo metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií (positron emission tomography, PET) s CT (PET/CT) či MR (PET/MR). Především v předoperačním stagingu tumoru rekta má PET/MR jako metoda první volby velký potenciál. U pacientů s diseminovaným onemocněním je pro sledování standardem CT vyšetření. V některých případech ale můžeme s výhodou využít i PET vyšetření.

 

Klíčová slova

CT, MR, PET/CT, PET/MR, RTG hrudníku, ultrazvukové vyšetření, staging, kolorektální karcinom, karcinom rekta, RECIST

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM